Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài Nghị quyết được Bộ Chính trị ban hành ngày 26/3/2004. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết.   readmore

Không hạn chế số tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Người nhận tiền chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam không bị hạn chế số lượng, được miễn thuế thu nhập cá nhân. readmore

Đại sứ quán Việt Nam Tại Berlin

Đại sứ quán Việt Nam Tại BerlinĐại sứ quán Việt Nam Tại Berlin E-mail: [email protected] Fax: 030-536 30 200 Tel: 030-536 30 108 (Tổng đài)12435 Berlin-TreptowElsenstraße 3 readmore