Ảnh Cộng đồng tại Đức

Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào châu Âu lần thứ 10 tại Budapest, Hungary 16-18.9.2016

18.09.2016 17:01 2643

Nguồn : Lê Tuyến - CTV Thoibao.de

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác