Ảnh Cộng đồng tại Đức

Quyên góp tại Berlin được trên 40.000 Euro ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung.

22.10.2016 14:39 1557

Nguồn : Hoàng Kim - Thoibao.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác