Ảnh Cộng đồng tại Đức

Tới 23.10 đã quyên góp được 77.000 Euro tại Berlin ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

24.10.2016 02:25 1505

Nguồn : H

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác