Ảnh Cộng đồng tại Đức

Công ty COMD và Selgros Cash&Carry hướng dẫn các doanh nghiệp về quy định của Sở tài chính đối với máy tính tiền từ năm 2017

29.10.2016 03:12 3672

Nguồn : Văn Long - Thoibao.de

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác