Ảnh Cộng đồng tại Đức

Chủ tịch Liên hiệp người Việt toàn LB Đức, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại dự Hội nghị thượng đỉnh về hội nhập lần thứ 9 tại phủ Thủ tướng Đức 14.11.2016

14.11.2016 13:15 3074

Nguồn : Trung Khoa - Thời báo.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác