Ảnh Cộng đồng tại Đức

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tới Berlin, CHLB Đức ngày 16.11.2016

16.11.2016 20:38 3400

Nguồn : Trung Khoa - Thời báo.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác