Ảnh Cộng đồng tại Đức

Tổng kết đợt quyên góp ở Đức ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

05.12.2016 21:09 1214

Nguồn : Văn Long - Thoibao.de, Mạnh Cường, Hương Radeberg

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác