Ảnh Cộng đồng tại Đức

Hội Tân Trào cùng kiều bào ở Đức trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa tại Việt Nam.

12.12.2016 23:01 2280

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác