Ảnh Cộng đồng tại Đức

Ông.Lê Hồng Cường,CT Hội Tân Trào tại CHLB Đức báo cáo với Lãnh đạo Đảng,Nhà nước tại hội trường Diên Hồng - Quốc hội nước CHXHCN VIỆT NAM.

19.12.2016 22:51 3773

Nguồn : Lê Tuyến - CTV Thoibao.de

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác