Ảnh Cộng đồng tại Đức

Ông.Lê Hồng Cường,CT Hội Tân Trào tại CHLB Đức báo cáo với Lãnh đạo Đảng,Nhà nước tại hội trường Diên Hồng - Quốc hội nước CHXHCN VIỆT NAM.

19.12.2016 22:51 2842

Nguồn : Lê Tuyến - CTV Thoibao.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác