Ảnh Cộng đồng tại Đức

Việt Nam:Nổ lớn tại nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4,xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (7.3.2017)

07.03.2017 08:26 1158

Nguồn : Lê Nguyễn Hương Trà

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác