Ảnh Cộng đồng tại Đức

Đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ, tử sĩ vì Tổ quốc, biển đảo Việt Nam tại chùa Từ Ân, Berlin

12.03.2017 15:57 1397

Nguồn : Văn Long - Thoibao.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác