Ảnh Cộng đồng tại Đức

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ ở Gạc Ma

20.03.2017 11:38 1866

Nguồn : Văn Long - Thoibao.de

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác