kinh tế

Việt Nam: Ngân sách cạn kiệt vì phải chi trên 800 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc mỗi ngày!

30.04.2017 21:05 8563

Tính đến 15.4.2017, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỉ đồng và chi trả nợ gốc ước tính đạt 54 nghìn tỉ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi hơn 800 tỉ trả lãi và nợ gốc.
Việt Nam: Ngân sách cạn kiệt vì phải chi trên 800 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc mỗi ngày!
Thu không đủ chi

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2017 ước tính đạt 316,7 nghìn tỉ đồng, bằng 26,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 253,8 nghìn tỉ đồng, bằng 25,6%; thu từ dầu thô 13 nghìn tỉ đồng, bằng 33,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49,9 nghìn tỉ đồng, bằng 27,7%. Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 29,5 nghìn tỉ đồng, bằng 46,3% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 26,2 nghìn tỉ đồng, bằng 32,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,1 nghìn tỉ đồng, bằng 26,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,3 nghìn tỉ đồng, bằng 23,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 9,5 nghìn tỉ đồng, bằng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49,4 nghìn tỉ đồng, bằng 17,3%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2017 ước tính đạt 336,8 nghìn tỉ đồng, bằng 24,2% dự toán năm, trong đó chi thường xuyên đạt 246,7 nghìn tỉ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỉ đồng, bằng 32%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8 nghìn tỉ đồng, bằng 16,2% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15.4.2017 ước tính đạt 54 nghìn tỉ đồng, bằng 33% dự toán năm. Nếu tính tổng, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85,6 nghìn tỉ đồng (tính đến thời điểm 15.4). Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 815 tỉ đồng trả lãi và nợ gốc.

Laodong.com.vn

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Chí Việt - 02/05/2017
Nếu nhìn kĩ thì tình trạng của Tập đoàn dầu khí VN là hình ảnh thu nhỏ ("đồng dạng phối cảnh") của Việt Nam. Bây giờ ta xử lí lãnh đạo của TĐDK là hoàn toàn đúng, nhưng nếu muốn làm triệt để thì chúng ta cũng phải xử lí cả người đã "lãnh đạo toàn diện" cái đất nước này, đó là TBT Nguyễn Phú Trọng. (Trong suốt hai muơi năm trở lại đây ông là người luôn đứng ở các cương vị chủ chốt, nên ông hãy tự xét lại trách nhiệm của riêng mình thay vì "đùn đẩy" cho những người đồng chí của mình).
Quách Trưởng Bản - 01/05/2017
Sắp sập
Kim Nguyen - 01/05/2017
Qua Thụy Sĩ rinh của ong to bà bự gửi ở bển về trả bớt
Phung anh long - 01/05/2017
Số nợ này sử dụng vô mục đích gì mà bây giờ khổ người dân ? Số nợ này đi đâu về đâu mà bây giờ thông báo con số lớn vậy

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác