người việt năm châu

Nghi vấn có thế lực chống lưng cho bọn cát tặc hoành hoành ở Bắc Ninh, nên có thơ rằng:

18.03.2017 07:24 1001

Nghi vấn có thế lực chống lưng cho bọn cát tặc hoành hoành ở Bắc Ninh, nên có thơ rằng:

LỘNG HÀNH

Chuyện khó tin là thật
Cát tặc doạ chính quyền
Chủ tịch tỉnh kêu cứu
Xin Thủ tướng quan tâm !

Lộng hành đến mức ấy
Là coi Trời bằng vung 
Táo tợn đến mức ấy
Lợi nhuận chắc tột cùng

Hẳn chúng không đơn độc 
Có đồng đảng chống lưng
Dẫm đạp lên phép nước
Cướp bóc và chia phần

Chuyện này làm kiên quyết
Sự thật sẽ phơi bày
Các phe nhóm lợi ích
Sẽ lộ sáng phen này

Còn bao loại tặc nữa
Đang lộng hành các nơi
Nếu không chặn chúng lại
Đất nước sẽ rối bời !

 

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác