người việt năm châu

Video: Hà Nội cắm chông như thời chiến!

12.04.2017 06:48

Video: Hà Nội cắm chông như thời chiến!

VTC News - Rùng mình! Nhìn đám chông như muốn chọc thủng ruột gan...

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác