người việt năm châu

Video: Tâm tình của một Việt Kiều ở Đức với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang

16.04.2017 22:00 1572

Video: Tâm tình của một Việt Kiều ở Đức với Chủ tịch Nước Trần Đại Quang
Video được phát ngày 15.4.2017 trên trang của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam - Trần Đại Quang
Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác