người việt năm châu

`` nhả ra không được, nuốt vào chẳng xong ``

17.08.2017 19:04 8785

`` nhả ra không được, nuốt vào chẳng xong ``
`` nhả ra không được, nuốt vào chẳng xong `` ( Họa sĩ Hố từ San Francisco mến tặng bạn đọc Thoibao.de)
Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác