người Việt ở Đức

Tuyên bố ủng hộ việc tưởng niệm hai người Việt Nam bị cực hữu sát hại

22.05.2015 18:13 14918

Tuyên bố ủng hộ Berlin, ngày 20/5/2015 Cách đây 35 năm, ngày 22/8/1980, tại  phố  Halskestrasse, Thành phố Hamburg, hai người di tản Việt Nam là Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân đã bị những kẻ cực hữu giết hại. Đáng chú ý, hai thanh niên này là những nạn nhân của tệ phân biệt chủng tộc - lần đầu tiên được xác nhận - kể từ khi chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt.
Tuyên bố ủng hộ việc tưởng niệm hai người Việt Nam bị cực hữu sát hại
Bảng tưởng niệm hai nạn nhân người Việt

Đến tháng 8/2014, lần đầu tiên đã diễn ra một cuộc mít tinh tưởng nhớ các nạn nhân nói trên tại phố  Halskestrasse. Tại đây đã dựng lên tấm bảng kỷ niệm cùng với kiến nghị Thành phố cần có biện pháp  thích đáng, thường xuyên nhắc nhở dư luận tưởng nhớ tới các nạn nhân của vụ sát hại. Tiếp theo cuộc mit tinh, „Nhóm vận động tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân“ đã  được thành lập.

 

Để dư luận công chúng coi vụ sát hại nói trên như là một phần của lịch sử Thành phố Hamburg và luôn được nhớ tới, Nhóm vận động tưởng nhớ Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân đã đưa ra những kiến nghị sau đây:

 

  • Đổi tên phố Halskestrasse thành phố mang tên Nguyễn Ngọc Châu và Đỗ Anh Lân;

 

  • Đổi tên bến xe buýt tương ứng;

 

  • Dựng một tấm bảng kỷ niệm kiên cố để tưởng nhớ các nạn nhân.

 

Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức hoàn toàn ủng hộ những kiến nghị nói trên và kêu gọi tất cả hội thành viên, hội viên, toàn thể bà con người Việt đang sống trên nước Đức và người Đức gốc Việt ghi tên ủng hộ.

 

Đề nghị bà con và các tổ chức, hội đoàn gửi E-Mail với các thông tin:

 

  • Tên tổ chức, hội đoàn (nếu là các tổ chức, hội đoàn) hoặc

 

  • Tên, nghề nghiệp, nơi làm việc (nếu là cá nhân)

 

tới địa chỉ: [email protected]

 

Xin xem thêm thông tin tại: https://inihalskestrasse.blackblogs.org         

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức

 

 

Unterstützungserklärung

Berlin, den 20. Mai 2015

 

Vor 35 Jahren wurden am 22. August 1980 in der Halskestrasse (Hamburg) die zwei vietnamesischen Flüchtlinge Nguyen Ngoc Chau und Do Anh Lan von Rechtsextremisten ermordet. Es ist beachtenswert, dass diese  jungen Menschen die ersten offiziell anerkannten rassistischen Todesopfer seit der Ende der NS-Zeit waren.

 

Im August 2014 fand erstmals eine Gedenkkundgebung in der Halskestraße  statt.  Es  wurde  eine Gedenktafel  errichtet,  verbunden  mit  der  Forderung,  die Erinnerung  an  den  Mordanschlag  wieder  ins  städtische Gedächtnis  zu  rufen  und  eine angemessene  und  dauerhafte Form  des  öffentlichen  Gedenkens an die Opfer zu finden.  Im Anschluss an die Gedenkkundgebung hat sich die Initiative für ein Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan gegründet.

 

Damit  diese  Morde  als  Teil  der  Hamburger Geschichte  öffentlich wahrgenommen und anerkannt werden und die Erinnerung daran gewahrt wird,  hat  die Initiative für ein Gedenken an Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan am 12. Mai 2015 folgende Forderungen gestellt:

 

-             Die  Umbenennung  der  Halskestraße  nach  Nguyen Ngoc Chau und Đo Anh Lan.

 

-             Die entsprechende Umbenennung der Bushaltestelle am Tatort.

 

-             Eine fest  installierte  Gedenktafel, die  die Ereignisse dokumentiert und an die beiden Opfer erinnert.

 

Der Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland (BVD) unterstützt voll und ganz die oben genannten Forderungen und rufen hiermit alle Mitgliedsvereine,  Mitglieder sowie alle in Deutschland lebende Vietnamesen und Deutschen vietnamesischer Herkunft auf, zur Unterstützung der Initiative zu unterzeichnen.

 

Bitte schicken Sie eine E-Mail mit:

 

    -   Name des Vereins  (für Vereine),  oder

 

    -   Name, Beruf, Institution (für Einzelpersonen) an: [email protected]

 

Mehr Infos unter:  https://inihalskestrasse.blackblogs.org

 

Vielen Dank!

 

Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland (BVD)

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Hoa Nguyễn Việt - 23/05/2015
Tưởng niệm các nạn nhân, phản đối tệ phân biệt Chủng tộc là hoàn toàn ủng hộ. Vấn đề là: " Một nhóm vận động"...mà không ai đứng tên trong bản thông báo? Kiến nghị đổi tên Thành phố, Đổi tên bến xe Bus...có đi quá giới hạn hay không; Giải pháp có thực tiễn? Không kín kẽ, tế nhị sẽ làm cho Vấn đề nhậy cảm này thêm phức tạp, trầm trọng hơn!

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác