thông báo & nhắn tin

Thư mời Tết Dương Lịch 2015 tại Chùa Từ Ân Berlin

11.12.2014 06:00 5931

Kính gửi:   Quý bà con phật tử ở CHLB Đức và Châu Âu !
Thư mời Tết Dương Lịch 2015 tại Chùa Từ Ân Berlin

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác