Tin nước Đức

Những quy định quan trọng từ 2017 đối với máy tính tiền dành cho cửa hàng tại Đức

26.11.2016 07:12 15283

Kể từ ngày 1/1/2017, các doanh nghiệp mà có thu nhập chủ yếu từ tiền mặt như các cửa hàng bán lẻ, các Kiosk, cửa hàng ăn nhanh… phải được trang bị máy tính tiền đáp ứng những quy định nghiêm ngặt như được liệt kê dưới đây, đặc biệt là phải có thẻ nhớ hoặc USB ghi lại toàn bộ các hoạt động của máy tính tiền.
Những quy định quan trọng từ 2017 đối với máy tính tiền dành cho cửa hàng tại Đức
Giám đốc công ty COMD Lê Trung Khoa và đại diện công ty Selgros Cash&Cary Nguyễn Hồ Nam giới thiệu những quy định mới của cơ quan thuế và một số loại máy tính tiền mới.

Trong trường hợp các máy tính tiền không đáp ứng yêu cầu, cửa hàng sẽ bị thanh tra thuế ước tính doanh thu, mà thông thường sẽ bị truy thu nhiều tiền thuế và gây tranh cãi tốn kém. Đối với những máy tính tiền cũ chưa đáp ứng được những đòi hỏi này, có thể được sử dụng tiếp từ nay tới ngày 31/12/2016, nhưng phải nâng cấp phần mềm trong điều kiện kỹ thuật cho phép.

 

Các máy tính tiền phải cung cấp được các chứng từ sau:

·       „Z-Bons“ ghi tổng doanh thu trong ngày, trong tháng.

·        Ghi hủy các hàng hóa định mua, nhưng không mua nữa

·       Hàng trả lại

·       Tiền lấy đi

·       Phương thức thanh toán (tiền mặt, trả séc và thẻ tín dụng)

·       Tên hàng

·       Những đánh giá khác trong ngày

Và những phần đã được lưu giữ và có thể xem được hiện nay:

·       Hướng dẫn sử dụng

·       Hướng dẫn lập trình

·       Ghi chép việc gọi chương trình sau mỗi lần sửa đổi

·       Biên bản cài đặt trong bộ nhớ về người bán hàng, bồi bàn và huấn luyện.

·       Những chỉ dẫn khác về lập trình máy tính tiền      

 

Những cửa hàng nào có kế hoạch đổi máy tính tiền, cần chú ý tới những quy định này. Trong những máy tính tiền mới, hiện đại, có khả năng cài đặt bộ nhớ thường xuyên mà những dữ liệu của nó không thể sửa đổi được mà chỉ nhân viên phòng thuế có thể đọc được.

 

Những lỗi đặc trưng trong việc quản lý tiền mặt

 

·       Việc ghi lưu không đầy đủ và không đúng sự thực, có nghĩa là không đủ chứng từ cho mỗi lần thu, chi.

·       Việc làm kế toán là không đúng, nếu các chứng từ tiền mặt được chuyển sau từ tài khoản riêng, khi làm báo cáo quyết toán cuối năm.

·       Phải so sánh các khoản thu, chi hàng ngày, nếu không là có thiếu sót.

·       Nhiều lần viết đè, sửa đổi sau, sai lầm lớn trong tính toán và gạch xóa trong sổ kể toán là lý do để cán bộ thuế hủy bỏ báo cáo kế toán.

·       Việc sử dụng các báo cáo thu chi hàng ngày không đúng cũng là lý do để hủy bỏ báo cáo kế toán.

·       Việc thu, chi không đúng theo trình tự ngày tháng.

 

Trên đây là sơ lược một số quy định quan trọng về việc sử dụng máy tính tiền loại mới để các bạn kinh doanh được biết và áp dụng. Chúc các bạn kinh doanh thành công.

 

Văn Long – Thoibao.de (Lược dịch từ tài liệu của Finanzamt)

Về trang chủ


Tin liên quan

Những bản tin khác