Tin nước Đức

Mặt trận Dân tộc – công cụ chính trị của Đảng Cộng sản

23.03.2017 22:58 7661

Về mặt hình thức, ở CHDC Đức trước đây cũng có một chế độ đa đảng, nhưng trên thực tế đây chỉ là một chiếc áo khoác dân chủ che đậy sự độc quyền của Đảng Cộng sản với tên gọi là Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED).
Mặt trận Dân tộc – công cụ chính trị của Đảng Cộng sản
Mặt trận Dân tộc của CHDC Đức đã bị rơi vào dĩ vãng cách đây 28 năm, có mô hình hoạt động tương tự Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

Tất cả các đảng phái và tổ chức quần chúng được tập hợp trong „Mặt trận Dân tộc“, thực ra là một công cụ chính trị để SED chỉ đạo và chi phối các đảng phái và tổ chức quần chúng khác.

Ngày 10/6/1945, Chính quyền quân quản Xô viết đã ban hành „Mệnh lệnh số 2“ cho phép thành lập các đảng phái và công đoàn dân chủ, chống phát xít. Bên cạnh SED được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Đảng Cộng sản Đức (KPD) và Đảng DCXH Đức (SPD) ngày 22/04/1946 với vai trò lãnh đạo sau này được ghi vào Hiến pháp, Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Đức (CDU-D) đã được thành lập ngày 26/6/1945. Vào tháng 12/1947, CDU-D có 218.000 đảng viên. Nhưng vì lý do cưỡng bức tập thể hóa trong nông nghiệp và sự truy bức có hệ thống, số đảng viên đã giảm mạnh và vào thời điểm năm 1989 chỉ còn 134.000 người.

Ngày 05/07/1945, Đảng Dân chủ Tự do Đức (LDPD) đã được thành lập và vào thời điểm tháng 12/1950 có gần 200.000 đảng viên, nhưng tới năm 1982 chỉ còn 82.000 người. Giống như đối với CDU-D, các đảng viên LDPD cũng bị đàn áp, bắt bớ thậm chí bị tử hình như trường hợp Arno Esch bị bắn chết ở Moscow năm 1951. Sự „thanh lọc“ cũng được áp dụng đối với các thành viên chính phủ như Bộ trưởng Ngoại thương Karl Hamann. Năm 1952, Ban lãnh đạo LDPD cam kết đi theo đường lối xây dựng CNXH, tức là chấp nhận sự lãnh đạo của SED. Những đại diện nổi tiếng nhất của LDPD là ông Wilhelm Külz, qua đời năm 1948, ông Johannes Dieckmann, Chủ tịch Quốc hội đầu tiên cũng như ông Manfred Gerlach, Chủ tịch đảng lâu năm và năm 1989 đột nhiên trở thành „Nhà cải cách“ và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước một thời gian ngắn.

Trong khi CDU-D và LDPD được thành lập với tư cách tự lập và gắn với truyền thống dân chủ từ nước Cộng hòa Weimar, thì năm 1948 đã hình thành hai đảng khác theo chỉ thị của SED và chính quyền quân quản: Sau khi SED không giành được đa số tuyệt đối như mong muốn trong cuộc bầu cử khá dân chủ năm 1946, họ đã thúc đẩy việc thành lập Đảng Nông dân Dân chủ Đức (DBD) và Đảng Dân tộc Dân chủ Đức (NDPD). Qua đó, SED có thể ràng buộc thêm những nhóm công dân quan trọng trong xã hội vào hệ thống quyền lực của mình: Nông dân thông qua DBD, những lực lượng dân tộc chủ nghĩa trước đây đã được cải tạo, dân thường và thợ thủ công thông qua NDPD.

Năm 1951, DBD có khoảng 85.000 đảng viên, nhưng tới năm 1982, họ có 103.000 người. Đầu năm 1960, họ tích cực tham gia vào chiến dịch tập thể hóa cưỡng bức trong nông nghiệp. Đảng NDPD có 91.000 đảng viên vào năm 1982 được lập ra để cạnh tranh với LDPD, vì cả hai đảng cùng nhắm vào những nhóm đối tượng tương tự nhau.

Vai trò lãnh đạo của SED đối với các đảng khác được thể hiện bên cạnh việc trung lập hóa các đối thủ nổi tiếng còn có việc hạn chế khả năng hoạt động chính trị của họ: Ví dụ như họ bị cấm hoạt động trong các xí nghiệp cũng như không được công khai quảng bá để kết nạp đảng viên mới. Hệ thống các đảng này chịu áp lực của SED nên đã thay đổi tính cách chính trị của mình và cuối cùng như một cơ sở của nhà nước, tham gia vào việc xây dựng CNXH mà không có phản biện. Mỗi đảng này được cử 52 đại biểu vào Quốc hội, bất kể kết quả bầu cử ra sao, được cử một Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước, một thành viên nữa trong cơ quan này, một thành viên Hội đồng Bộ trưởng, dồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Trong quá trình thống nhất nước Đức, những đảng này và một loạt đảng mới được thành lập đã sáp nhập với các đảng ở Tây Đức cũ: Đảng CDU miền Đông và DBD đã sáp nhập với CDU toàn liên bang, LDPD và NDPD sáp nhập với FDP.

Bên cạnh các đảng, nhiều tổ chức quần chúng ở CHDC Đức cũng được thành lập với mục đích gây ảnh hưởng và kiểm soát phần lớn dân chúng, liên kết họ vào hệ thống xã hội CHDC Đức. Các tổ chức quần chúng này chịu sự kiểm soát của SED; Hầu như mỗi công dân CHDC Đức đều là thành viên của một trong những tổ chức quần chúng này, hầu hết là từ nhỏ.

Đoàn Thanh niên Tự do Đức (FDJ)

FDJ là tổ chức thanh niên duy nhất của CHDC Đức được nhà nước cho phép hoạt động và hỗ trợ. Cuộc sống trong FDJ và với FDJ chi phối cuộc sống của tất cả thanh thiếu niên, bởi vì FDJ là cơ quan tổ chức những hoạt động văn hóa, nghỉ ngơi và thời gian rỗi quan trọng nhất đối với thanh thiếu niên ở CHDC Đức. Những người chủ tịch lâu năm của FDJ sau này trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước CHDC Đức là Erich Honecker và Egon Krenz. Bên dưới tổ chức đoàn FDJ là tổ chức thiếu niên tiền phong „Ernst Thälmann“, cũng là một tổ chức chính trị dành cho trẻ em. Hầu như tất cả học sinh từ lớp 1 tới lớp 8 đều thuộc đội Nhi đồng (Jungpioniere) hoặc Thiếu niên tiền phong Thälmann.

Những tổ chức quần chúng khác nữa là Hội Liên hiệp Phụ nữ Dân chủ Đức (DFD), một tổ chức chính trị dành cho phụ nữ, Liên hiệp Công đoàn Tự do Đức (FDGB), tổ chức bao gồm các nghiệp đoàn riêng, Hội Liên hiệp Văn hóa (KB) để tổ chức hoạt động trong thời gian rỗi, tổ chức các hội, việc chăm sóc truyền thống, Hội Nông dân hỗ trợ lẫn nhau (VdgB). Bốn hiệp hội này, giống như FDJ đều có đại diện trong Quốc hội, trong đó các đại biểu hầu hết đều đồng thời  là đảng viên SED. Ngoài ra, công dân CHDC Đức cũng được gắn kết với chế độ thông qua Liên đoàn Thể dục Thể thao Đức (DTSB), Hội Thể thao và Kỹ thuật (GST), một tổ chức thanh niên bán vũ trang, Hội Hữu nghị Đức – Xô (DSF) hoặc Hiệp hội những người làm vườn nhỏ và chăn nuôi gia súc nhỏ (VKSK). Tất cả những lực lượng này đều được đưa ứng cử viên vào danh sách ứng cử chung trong bầu cử địa phương, cũng như Tổ chức Thương mại (HO), Hợp tác xã tiêu thụ hoặc Cứu hỏa.

Mặt trận Dân tộc

Mặt trận Dân tộc của nước Đức dân chủ được thành lập ngày 7/10/1949 nhằm tập hợp tất cả các lực lượng yêu nước của nhân dân Đức để thiết lập một nước Đức thống nhất, độc lập và dân chủ theo tấm gương CHDC Đức. Mục tiêu hoạt động trên toàn nước Đức của tổ chức này ban đầu nhằm ngăn cản CHLB Đức hội nhập với phương Tây sau khi hai nhà nước Đức được thành lập là CHDC Đức và CHLB Đức. SED đã sử dụng Mặt trận Dân tộc làm công cụ để lập danh sách ứng cử viên thống nhất trong bầu cử Quốc hội, nhiều lúc đàn áp sự chống đối của CDU và LDPD. Việc các ứng cử viên trúng cử nhằm hợp pháp hóa chính quyền, cho rằng được đa số dân chúng ủng hộ, che giấu sự tiếm quyền của SED. Cơ quan lãnh đạo quan trọng nhất của Mặt trận Dân tộc là Hội đồng Dân tộc. Đoàn Chủ tịch của Hội đồng Dân tộc bao gồm đại diện của tất cả các đảng phái và các tổ chức xã hội lớn và bên cạnh đó là Ban thư ký. Ngoài ra còn có các ủy ban cấp bang, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp thành phố, địa phương và khu dân cư. Vào thời điểm năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ có tổng cộng 19.400 Ủy ban các cấp này. Các đảng viên SED chi phối lãnh đạo các ủy ban. Khi SED đưa ra thuyết Hai dân tộc Đức từ năm 1971 thì Mặt trận Dân tộc ngày càng được sử dụng làm công cụ động viên trong chính sách đối nội. Từ năm 1973, Hiệp hội bao trùm tất cả các đảng phái và tổ chức xã hội (ngoại trừ các tổ chức Cơ đốc giáo) do SED kiểm soát được gọi là Mặt trận Dân tộc CHDC Đức.

Đông đảo công dân hoạt động tích cực trong các Ủy ban khu vực của Mặt trận Dân tộc (vào năm 1989 có 405.000 người), ví dụ như để duy trì không gian sống, nơi trồng cây xanh sân chơi có trẻ em… SED tuyên truyền rằng những hoạt động tích cực này là tấm gương cho „ nền dân chủ XHCN“. Trên thực tế, các công dân sử dụng các ủy ban này làm diễn đàn để giúp đỡ lẫn nhau trước sự quá tải của cơ quan hành chính địa phương. Mặt trận Dân tộc ở cấp trung ương đã mất đi ý nghĩa trong kỷ nguyên của ông Erich Honecker. Trong những năm 1980 hoàn toàn không có các cuộc họp của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Dân tộc. Đại hội toàn quốc cuối cùng của Mặt trận Dân tộc được diễn ra từ năm 1969.

Tháng 12/1989, tất cả các đảng phái đã đồng loạt rút khỏi Mặt trận Dân tộc làm cho tổ chức này, trên thực tế là công cụ của SED đã không còn ý nghĩa và rơi vào dĩ vãng.

TK – Thoibao.de 

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác