Tin nước Đức

Cha đẻ của Hartz IV

18.10.2011 02:47 10841

Vào năm 2002, được sự thông qua của chính phủ liên bang của SPD và đảng Xanh, một cuộc cải cách trợ cấp thất nghiệp đầu tiên vào tháng 1 năm 2005 có hiệu lực. Số tiền trợ cấp thất nghiệp được chi trả cho những người thất nghiệp ngắn hạn hoặc lâu dài. Số tiền nhà nước than toán được quản lý bởi một bộ quy tắc duy nhất.
Cha đẻ của Hartz IV

Đề nghị của người nhận Hartz IV được quyết định bởi các Trung tâm việc làm (Arbeitsamt), gồm tiền thuê nhà, tiện ích và chi phí di chuyển cũng như nguồn lực và dịch vụ cho trẻ em. Cho đến thời điểm đó, Hartz IV vẫn nằm dưới mức hỗ trợ xã hội hoặc không được thanh toán, vì thế cải cách này đã bị chỉ trích và khiếu nại rất nhiều. Các khoản tiết kiệm chi tiêu như dự kiến không thực hiện. Do sự điều phối chi tiêu không rõ ràng khiến cho số tiền dành cho trợ cấp thất nghiệp trong năm 2005 tăng từ 14,6 triệu Euro 26,4 triệu Euro.

Cha đẻ của công cuộc cải cách trợ cấp thất nghiệp này là Peter Hartz, trưởng phòng nhân sự của VW. Trong năm 2007, ông ta đã bị kết án biển thủ tiền công ty và bị quản chế hai năm. Tại Đức trong năm 2010 có khoảng 6.480.000 người nhận Hartz IV.

Phan Hà Anh (Tổng hợp)

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .

Tin liên quan

Những bản tin khác