Tin nước Đức

Đức: Trợ cấp của nhà nước cho những cá nhân cần giúp đỡ.

28.01.2016 19:30 8465

Tiền trợ cấp thất nghiệp loại 2 hay thông thường còn gọi là tiền trợ cấp Hartz IV: khoản trợ cấp này dành cho những cá nhân có khả năng lao động và cần trợ cấp mà không được hưởng trợ cấp thất nghiệp loại 1. Tuy nhiên nó cũng gắn liền với nhiều nghĩa vụ .
Đức: Trợ cấp của nhà nước cho những cá nhân cần giúp đỡ.
Chính sách an sinh xã hội tại Đức luôn đảm bảo cho các công dân của mình được hỗ trợ tốt nhất.

Những ai có quyền nhận tiền trợ cấp thất nghiệp loại 2- ALG II?

Những công dân Đức và người nước ngoài có thể xin trợ cấp ALG II. Tuy nhiên chỉ những người nước ngoài được phép làm việc tại Đức hoặc có thể được cấp chấp thuận làm việc tại Đức. Ngoài ra được áp dụng:

Cá nhân từ 15 tuổi nhưng chưa bước vào ngưỡng tuổi nghỉ hưu được quy định,

Có khả năng lao động làm việc,

Thường trú tại Đức,

Và ở tình trạng cần hỗ trợ.

Thế nào là có khả năng lao động làm việc?
Có khả năng làm việc là những người không nằm trong trương hợp không có khả năng làm việc từ hơn 6 tháng trở lên vì bệnh tật hay tàn tật và có thể làm việc ít nhất ba giờ mỗi ngày.

Ví dụ:  Một người xin trợ cấp có khả năng làm việc nhận tiền trợ cấp thất nghiệp loại 2- ALG II, khi cá nhân này không nhận trợ cấp thất nghiệp loại 1. Những  thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học không tìm được chỗ học nghề hay làm việc cũng có thể xin trợ cấp thất nghiệp loại 2- ALG II.

Nhà nước quy định như thế nào về trường hợp „ cần được giúp đỡ, trợ cấp“?

Những cá nhân cần được giúp đỡ, trợ cấp là những người không thể tự đảm bảo trang trải mức sống tối thiểu. Điều này cũng được áp dụng cho những  cá nhân có việc làm nhưng lại không đủ khả năng trang trải mức sống tối thiểu cho bản thân mình và gia đình, hay người thân của mình.

Chú ý: thông thường  các nhân đặt đơn xin trợ cấp cần phải làm việc, khi những cá nhân này có khả năng nhận được công việc làm. Cần phải làm tất cả các công việc phù hợp với điều kiện thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Mức trợ cấp ALG II?

Không có quy đinh chung về mức trợ cấp cho tất cả các cá nhân. Mức tiền trợ cấp sẽ được tính dựa trên tuổi tác, tình trạng hôn nhân, và các mức tính nhu cầu chung. Mức tiền trợ cấp ALG II chủ yếu bao gồm các khoản sau:

Các khoản cần thiết chung như tiền cho thực phẩm, quần áo, chăm sóc cá nhân, hộ gia đình, cho mức sử dụng năng lượng trong gia đình.

Nhu cầu bổ xung như tiền trợ cấp thêm theo phần trăm cho những bà mẹ tương lai, cha mẹ đơn thân, người chưa thành niên và người tàn tật.

Nhu cầu về nhà ở và sưởi ấm, nghĩa là tổng chi phí cho những nhu cầu này sẽ được chi trả nếu mức chi phí này hợp lý.

Bảng  tính (kể từ 01/01/2016):

Cấp

Nhu cầu cá nhân

Mức trợ cấp

1

Cha, mẹ đơn thân đủ tuổi vị thành niên

404 Euro

2

Mỗi cá nhân vợ, chồng sống chung đủ tuổi vị thành niên

364 Euro

3

Những cá nhân đủ tuổi vị thành niên khác sống chung

364 Euro

4

Cá nhân từ 14 tới 18 tuổi

306 Euro

5

Trẻ em từ 6 tới 14 tuổi

270 Euro

6

Trẻ em tới 6 tuổi

237 Euro

 

Ví dụ: Bà Müller sống chung trong một căn hộ với chồng và con trai 15 tuổi, cần nhận trợ cấp. Như thế theo mức nhu cầu cá nhân bà sẽ nhận 364 Euro, người chồng nhận 364 Euro và con trai nhận 306 Euro. Vậy tổng trợ cấp cho gia đình là 1034 Euro, nếu không có thu nhập thêm nào. Ngoài ra còn có các khoản trợ cấp nhu cầu bổ xung khác.

Hình thức xử phạt nào?

Người nhận ALG II cũng có những nghĩa vụ, để có thể nhận tiền trợ cấp. Những cá nhân nhận trợ cấp cần phải:

-        Làm một công việc phù hợp

-        Không được bỏ các chương trình bổ xung phù trợ cũng như không gây nguyên nhân để bỏ.

-        Tuân thủ  kịp thời các yêu cầu trình báo của Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter

-        Thông báo kịp thời cho Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter trong trường hợp không có khả năng làm việc và trình giấy chứng nhận.

-        Nếu những cá nhân nhận trợ cấp ALG II vi phạm các nghĩa vụ của mình thì những cá nhân này có thể nhận những hình thức xử phạt, tiền trợ cấp của cá nhân này sẽ bị cắt giảm.

Các mức phạt?

Quyết định đối với các biện pháp phạt dựa vào tính chất và mức độ vi phạm.

Trong hầu hết các trường hợp, các nhu cầu cần thiết bị cắt giảm một phần hoặc hoàn toàn trong ba tháng. Chi phí nhà ở và sưởi ấm luôn được trả, đôi khi trực tiếp cho chủ nhà.

Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter cắt:

-        Trong trương hợp từ chối không tham dự ác khóa, chương trình phù trợ hoặc từ chối nhận việc làm phù hợp, khi đó các nhu cầu cần thiết bị cắt giảm 30%.

-        Trong trương hợp có các vi phạm nghĩa vụ tiếp theo trong vòng 1 năm sẽ bị cắt giảm 60%, vi phạm lần thứ 3 sữ bị cắt giảm trợ cấp ALG II toàn phần.

-        Trong trương hợp người được trợ cấp từ 15 tới 25 tuổi cắt trợ cấp toàn phần các nhu cầu cần thiết ngay.

-        Trong trương hợp lỡ một cuộc hẹn với Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter các nhu cầu cần thiết bị cắt giảm 10%.

Làm thế nào để phản kháng lại các hình thức xử phạt?

Điều kiện tiên quyết cho việc giảm trợ cấp là việc người nhận trợ cấp được thông báo bằng văn bản về các hậu quả pháp lý của hành động của mình.

Các cá nhân này có thể phản kháng lại các hình thức xử phạt. Cá nhân này có thể đặt đơn khiếu nại quyết định hoặc có thể kiện tại tòa án Xã Hội.

Phản cáo, khiếu nại cần phải được nộp tại các cơ quan chức năng dưới dạng văn bản. Ngoài ra cá nhân có liên quan có thể nói chuyện trược trực tiếp với Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter, và Phản cáo, khiếu nại của cá nhân cần được ghi trong biên bản.

Chú ý: Phản cáo, khiếu nại cần phải được thực hiện đúng thời hạn, nộp tại cơ quan chức năng  trong vòng 1 tháng  kể từ khi có quyết định.

Trong trương hợp Sở Trung tâm việc làm- Jobcenter từ chối phản cáo, khiếu nại thì các các nhân có liên quan có thể khởi kiện tại tòa án Xã Hội trong vòng 1 tháng sau khi có quyết định.

ALG II và Hartz IV là như nhau?
Không, ngay cả khi nó được đánh đồng và không có sự khác biệt  đối với những cá nhân có liên quan.
"Hartz IV" là điều thứ tư trong bốn luật cho các dịch vụ mới trên thị trường lao động. Nó được đặt tên theo tên nhà cải cách Peter Hartz.
"ALG II" được coi là quy định luật của Hartz IV và là sự hợp nhất của hỗ trợ thất nghiệp trước đây và hỗ trợ xã hội.

Đặng Hà Ngọc Mai - Thời Báo.de (Theo báo chí Đức)
 
***
Phiên dịch Đức-Việt
Grünberger Straße 47
10245 Berlin
Germany
Telefon: +49 176 814 595 15
Internet: http://www.phien-dich-duc-viet.com
Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác