VD-NEWS

Die Provinz Vĩnh Phúc lädt deutsche Investoren ein.

01.08.2016 14:25 6506

Teilnehmer der Konferenz sind der Botschafter der Sozialistischen Republik Vietnam in Deutschland, Herr Đoàn Xuân Hưng,  Vertreter der Industrie- und Handelskammer in Berlin, Verein der Unternehmer Asien-Pazifik in Deutschland, Verein der Unternehmer Berlin-Brandenburg und Vertreter anderer deutschen Unternehmen und Vereine.  Außerdem sind die Delegierten der Provinz Vĩnh Phúc anwesend, angeführt von Herrn Nguyễn Văn Trì, stellvertretender Sekretär und Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Vĩnh Phúc. 
Die Provinz Vĩnh Phúc lädt deutsche Investoren ein.
Herr Nguyễn Văn Trì, Vorsitzender des Volkskomitee lädt deutsche Unternehmer ein, in Vĩnh Phúc zu investieren.

In der Eröffnungsrede bringt der Botschafter Đoàn Xuân Hưng seine Freude zum Ausdruck, dass immer mehr deutsche Unternehmen Interesse an Vietnam gewinnen. Er verkündet, dass die Verantwortlichen vieler Bundesländer, beispielsweise Baden-Württemberg, planen, mit 50 Unternehmen Vietnam einen Besuch abstatten um die Zusammenarbeit mit Vietnam zu fördern. Er bestätigt, dass die Botschaft mit unterschiedlichen Provinzen arbeitet, um die Unternehmen optimal zu unterstützen, die in Vietnam investieren wollen. Der Botschafter erklärt, dass Vĩnh Phúc, eine Provinz nah Hanoi, sich in der letzten Zeit stark entwickelt hat. Er hofft, dass die Unternehmen Vĩnh Phúc mehr Beachtung schenken und es zu Kooperationen mit Vorteilen für beide Parteien kommen wird.

Der Vorsitzende des Volkskomitees der Provinz Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì erwähnt in seiner Rede die Standortvorteile, natürliche Ressourcen und das Entwicklungspotenzial in der Industrie, Service und Tourismus in der Provinz. Er führt an, in Anbetracht der Förderung der obergenannten Vorteile kann Vĩnh Phúc in den letzten Jahren die städtische Planung vorantreiben. Die industrielle Entwicklung bildet die Basis, der Tourismus führt die Spitze an und alle Lösungen zum Ankurbeln der Wirtschaft und zur sozialen Standhaftigkeit werden eingesetzt. Dank der unaufhörlichen Verbesserung des Umfelds für Investitionen, wird Vĩnh Phúc in den letzten Jahren immer als eine Provinz mit der besten Verwaltung in dem Bereich Wirtschaft- und Sozialentwicklung ausgezeichnet. Im Jahr 2015 steht sie auf dem Platz 4 von 63, in dem Ranking der Provinzen und Städte Vietnams. Der Vorsitzende Nguyễn Văn Trì trägt vor: in der Rolle der Produktionszentrale für Automobile, Motorräder und elektrische Zubehör im Norden Vietnams ruft die Provinz Vĩnh Phúc die Interessenten auf, in diese Bereiche zu investieren. Außerdem ruft sie auch auf, in Projekte zu investieren, um landwirtschaftliche Nutzmaschinen und Produkte, Baumaterialien und -geräte herzustellen bzw. zu produzieren. In Anbetracht der städtischen Entwicklung und der modernen Services ruft die Provinz die Investoren auf, in Immobilien, Hotels, Restaurants, Vergnügungsparks gehobener Klasse, Ökotourismus, Bildungsstätte, Gesundheitswesen, Schönheitswesen auf internationalem Niveau zu investieren. Er bekräftigt, dass  die Investoren wie die Bürger von Vĩnh Phúc behandelt werden. Der Erfolg der Investoren ist auch der Erfolg der Provinz.

Herr Nguyễn Tiến Hạnh, Direktor der Entwicklung- und Investitionsunterstützung der Provinz Vĩnh Phúc, erklärt die Vorgehensweise der Politik um Investoren zu gewinnen, wie z.B. vereinfachtes Verfahren, geringe Grundmiete, eine Behörde, die sich ausschließlich um die Standortbefreiung kümmert und bei der Rekrutierung von Mitarbeitern unterstützt.

Nach einem kurzen Film über die Provinz Vĩnh Phúc melden sich die Anwesenden zu Wort und stellen Fragen zu unterschiedlichen Themen. Unter anderem geht es um die Möglichkeit eine Müllrecycling -Fabrik zu bauen, um die vorhandenen Arbeitskräfte, die Möglichkeit zukünftige Pflegekräfte zu finden und diese nach Deutschland zu bringen, um Zulieferer in Vĩnh Phúc.

Der Vorstandsvorsitzende des Volkskomitee Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì und der Botschafter Đoàn Xuân Hưng beantworten alle Fragen und bringen die Intension zum Ausdruck, deutsche Unternehmer nach Vĩnh Phúc einzuladen um vor Ort die Vorteile und Potenziale der Investitionen zu erkunden.

Die Konferenz ist voller Erfolg. Die Delegierten der Provinz Vĩnh Phúc und die Teilnehmende tauschen die Visitenkarten und versprechen sich gegenseitig zu kontaktieren, um sich ausführlicher über die Chancen und Potenziale der Investitionen zu informieren.

 

Văn Long – Thoibao.de

Aus dem vietnamesischen von Thu Trang –VD News

Về trang chủ

Danh Sách Bình Luận

Nguyễn Doãn Đôn - 09/08/2016
Để kêu gọi đầu tư từ Đức thì khó hơn so với kêu gọi từ mấy nước yếu kém. Chẳng hạn như từ Trung Quốc, mình kêu gọi họ dễ hơn vì họ lợi dụng làm những điều không tốt, có hại cho mình mà mình không biết, hoặc biết mà làm ngơ. Nhưng với Đức, họ khác, làm ăn có trách nhiệm. Không phải chỉ vì lợi nhuận mà họ làm bừa làm ẩu, bất chấp tất cả. Họ là con người văn minh. Sống có văn hóa. Chúng ta muốn kêu gọi họ được là phải giúp họ để họ phân tích được mặt mạnh, mặt yếu, thuận lợi và rủi ro (SWOT-Anlyse) .Sau đó là họ phải hiểu rõ được đường lối chính trị cụ thể như các điều luật, chỉ thị về thuế khóa, môi trường, đạo đức, trách nhiệm với Xã hội; Cơ chế quản lý, nguồn dự trữ tài nguyên, trình độ chuyên môn của người lao động, sự biến đổi khí hậu, các trung tâm nghiên cứu khoa học v.v...(P E S T E L-Konzept - Anlyse). Sau khi cân nhắc và phân tích họ thấy có lợi nhuận thì họ mới dám đầu tư. Chứ chúng ta chỉ chiếu cho họ xem mấy thước phim về quang cảnh, những cái bắt tay, giao lưu, nụ cười vui vẻ, nặng về hình thức thì khó dẫn tới kết quả. Thêm vào đó, người mời đầu tư lại không hiểu biết gì nhiều về phân tích kinh tế nên rất dễ làm cho người đầu tư hoài nghi. Không ai dại gì làm những điều xa lạ tốn kém mà mình lại chưa hiểu hết nguồn cơn. Mình muốn kêu gọi được họ, trước hết mình phải đặt mình vào họ đã. Xem mình là họ thì mình sẽ có lợi gì? Ngoài tận dụng được lao động rẻ mạt, thuế má, thị trường tiêu thụ, ô nhiễm môi trường không quá khắt khe... thì ổn định về đường lối chính trị (politische Stabilität) hay nạn tha hóa, hối lộ (Korruption), lạm phát (Inflation) của Quốc gia mà họ đầu tư cũng rất quan trọng đối với họ. Chúc tỉnh Vĩnh Phúc thành công.

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác