VD-NEWS

Die Zweite Vollversammlung des Bundesverbands der Vietnamesen in Deutschland

28.11.2014 14:50 21310

Feierliche Eröffnung am 22. 11. 14 in Bochum
Die Zweite Vollversammlung des Bundesverbands der Vietnamesen in Deutschland
Rede zum Amtsantritt des neuen Vorsitzenden Prof. Dr. Nguyen Van Thoai

 

92 Abgeordnete aus verschiedenen Gegenden Deutschlands sind zur Versammlung gekommen.

Der erste Sekretär unserer Botschaft, Herr Dinh Anh Tuan und der Vertreter des vietnamesischen Konsulats in Frankfurt/ Main Le Hong Lam nahmen auch an dieser Veranstaltung teil. In der Begrüßungsrede sagte der Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände (BAGIV), dass der Bundesverband der Vietnamesen in Deutschland (BVD) das jüngste und erste aus Südostasien kommende Mitglied der insgesamt elf Communities von BAGIV sei, eine schöne Bereicherung für BAGIV. Der BVD kann von seinen eigenen und den Erfahrungen  der BAGIV profitieren und so seine Entwicklung optimieren.

Nach der Teilnehmerbegrüßung folgte die Wahl des Präsidiums und der Sekretär- Kommission für die Vollversammlung. Anschließend berichtete Prof. Dr. Nguyen Van Thoai, Vorsitzende des BVD, über die Arbeit des BVD in der ersten Amtszeit, indem er Schwierigkeiten, Vorteile, geleistete Arbeiten und Ziele in der zweiten Amtszeit genannt hat.

Nach der Debatte stimmten die Teilnehmer über den Bericht des Vorsitzenden sowie über die zukünftigen Ziele des BVD ab. Herr Le Van Huyen, ein Vorstandsmitglied des BVD, berichtete ausführlich über finanzielle Einnahmen und Ausgaben in der ersten Amtszeit, welche von Abgeordneten diskutiert und bestätigt worden sind.

An diesem Tag wurden sechs neue Mitglieder angemeldet und von der Vollversammlung bestätigt.

Die vorgelegte Personalplanung für die kommende Zeit wurde ebenfalls in der Versammlung bestätigt. Neue Mitglieder zu gewinnen ist eine der wichtigsten Aufgaben der nächsten Zeit. Vorläufig sind nur 18 Vorstandsmitglieder gewählt worden. Die sieben noch fehlenden Vorstandsmitglieder sollen in der nächsten Sitzung gewählt werden.

Mit 100 % der Stimmen wurde Herr Prof. Dr. Nguyen Van Thoai als neuer Vorsitzender des Verbands wiedergewählt.

Bei der Rede zum Amtsantritt drückte der alte und neue Vorsitzende Nguyen Van Thoai seine Dankbarkeit an alle Teilnehmer aus, dass sie ihn wieder mit dieser Aufgabe betraut hatten. Er betonte ausdrücklich die demokratische Arbeit im Verband mit dem klaren Prinzip: Man kann sagen, was man will, aber wenn eine Sache beschlossen wird, gibt es nichts mehr zu diskutieren (Minderheit unterstellt sich der Mehrheit).

Prof. Thoai hat den Wunsch, den Zusammenhalt innerhalb der Community  weiter zu verstärken und meint, dass man bei Debatten niemanden beleidigen soll. Das könnte der Grund für die Spaltung innerhalb der Community sein. Er wünscht sich auch, dass der Verband von den diplomatischen Einrichtungen noch mehr unterstützt wird. 

Vertreter von BAGIV bei der Begrüßungsrede

Der Vorstand für die zweite Amtszeit

Văn Long – Thoibao.de

Nguyn ThếTuyn – Übersetzer 

***

Ngày 22/11 tại Jahrhunderthaus ở Bochum, đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ II Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức.

Tham dự Đại hội có tổng cộng 92 đại biểu đến từ nhiều vùng miền trên nước Đức.

Bí thứ thứ Nhất Đinh Anh Tuấn, thay mặt Đại sứ quán nước ta ở Berlin và Lãnh sự Lê Hồng Lâm, thay mặt Tổng lãnh sự quán nước ta tại Frankfurt/Main đã tham dự Đại hội.

Phát biểu chào mừng Đại hội, Đại diện Tổng hội người nhập cư (BAGIV) bao gồm 11 tổng hội người nước ngoài tại Đức cho biết, LHNV là hiệp hội trẻ nhất trong BAGIV và là hiệp hội đầu tiên ở Đông Á, mang lại màu sắc mới trong tổng hội. LHNV có thể dựa vào năng lực của mình và kinh nghiệm của BAGIV để tiếp tục phát triển.

Sau phát biểu khai mạc Đại hội, chào mừng đại biểu, bầu Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội, GS. TS Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch LHNV toàn Liên bang Đức đã đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I, trong đó nêu lên những khó khăn, thuận lợi của liên hiệp, những kết quả đã đạt được và những việc cần khắc phục và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II.

Tiếp theo đó, nhiều đại biểu đã phát biểu góp ý kiến, sau đó toàn thể Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ II.

Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua Báo cáo Tài chính do anh Lê Văn Huyên, UV BCH đọc trước Đại hội.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua việc kết nạp thêm 06 hội và cá nhân thành viên mới.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua phương án nhân sự, nhấn mạnh kế hoạch mở rộng việc kết nạp hội viên mới trong thời gian tới, nên lần này chỉ bầu 18 Ủy viên BCH, còn để 07 vị trí UV BCH cho những hội tới.

Tiếp sau đó, Đại hội đã biểu quyết bầu lại GS.TS Nguyễn Văn Thoại làm Chủ tịch LHNV toàn Liên bang Đức với 100% số phiếu thuận và bầu BCH mới với 18 ủy viên.

Phát biểu khi nhậm chức, tân Chủ tịch Nguyễn Văn Thoại cảm ơn sự tín nhiệm của Đại hội, nhấn mạnh nguyên tắc làm việc dân chủ trong liên hiệp, có thể thảo luận thoải mái, nhưng khi đã biếu quyết chấp thuận một vấn đề thì thiểu số phải phục tùng đa số. GS Nguyễn Văn Thoại bày tỏ mong muốn tăng cường đoàn kết trong cộng đồng và cho rằng trong tranh luận không nên xúc phạm lẫn nhau và phải nhìn thấy mấu chốt của sự mất đoàn kết trong cộng đồng. Ông cũng bày tỏ mong muốn có sự đồng hành, ủng hộ của Cơ quan đại diện ngoại giao. 

***

 

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .

Tin liên quan

Những bản tin khác

    Không có dữ liệu.