VD-NEWS

Auszug aus der Kinderrechtskonvention der UNO

30.11.2014 06:21 19500

Jedes Kind hat das Recht…
Auszug aus der Kinderrechtskonvention der UNO

Jedes Kind hat das Recht…

auf Gleichheit

auf ein gutes Leben

auf gewaltfreie Erziehung

auf einen eigenen Namen

auf Schutz vor Kinderarbeit

auf Schutz vor sexueller Gewalt

auf Mitsprache in seinen Angelegenheiten

darauf, mit Vater und Mutter zusammen zu sein

auf Schutz im Krieg und auf der Flucht

auf Betreuung bei Behinderung

zu sagen, was es denkt

ohne Angst zu leben

auf ein gesundes Leben

zu spielen

zu lernen

 

(Auszug aus der Kinderrechtskonvention der UNO)

Nguyễn ThếTuyền ( Berlin) – Übersetzer

 ***

                       

Trẻ em có quyền…

hưởng bình đẳng

hưởng một cuộc sống tốt đẹp

hưởng cách giáo dục không dùng bạo lực

được có tên riêng

được bảo vệ không phải làm việc

được bảo vệ không bị cưỡng bức tình dục

được tham gia ý kiến khi liên quan đến mình

được sống chung với bố và mẹ

được bảo vệ trong chiến tranh và quyền lánh nạn

được chăm sóc khi tàn tật

được nói những gì suy nghĩ

không phải sống trong sợ hãi

được hưởng một cuộc sống lành mạnh

được chơi

được học.

(Trích từ Công ước về quyền trẻ em của LHQ)

                                            Nguyễn Thế Tuyền (Berlin)

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác