VD-NEWS

Umfrage zu Einwanderung: Deutsch ist, wer deutsch spricht

01.12.2014 06:51 11891

Wann ist man Deutscher? Laut einer Umfrage halten die meisten die Abstammung für irrelevant - wichtiger sind Sprachkenntnisse und ein deutscher Pass. Nach SPIEGEL-Informationen will die Regierung das Aufenthaltsrecht reformieren.
Umfrage zu Einwanderung: Deutsch ist, wer deutsch spricht
Thăm dò dư luận về vấn đề nhập cư: Tính Đức là những ai nói tiếng Đức
 
Wann ist man Deutscher? Laut einer Umfrage halten die meisten die Abstammung für irrelevant - wichtiger sind Sprachkenntnisse und ein deutscher Pass. Nach SPIEGEL-Informationen will die Regierung das Aufenthaltsrecht reformieren.
Khi nào người ta trở thành người Đức? Theo kết quả thăm dò dư luận, phần lớn cho rằng vấn đề cội nguồn không quan trọng – Quan trọng hơn là kiến thức về ngôn ngữ và có hộ chiếu Đức. Theo nguồn tin của SPIEGEL, chính phủ muốn cải tổ luật cư trú. 
 
Hamburg - Die Definition nationaler Identität hat sich grundlegend verändert. Zu diesem Schluss kommt nach SPIEGEL-Informationen eine Studie des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Demnach definiert die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung das Deutschsein nicht mehr ausschließlich über Abstammung, sondern über andere Kriterien. 
Hamburg – Định nghĩa về bản sắc dân tộc đã thay đổi về cơ bản. Theo nguồn tin của SPIEGEL, đây là kết luận của một học viện ở Berlin chuyên dựa trên kinh nghiệm để nghiên cứu về nhập cư và hội nhập. Theo đó, phần lớn dân chúng định nghĩa tính Đức không có gì khác hơn là chỉ có gốc gác, mà còn phải theo nhiều tiêu chuẩn khác nữa.
 
An erster Stelle steht die deutsche Sprache: 96,8 Prozent der Befragten waren der Meinung, deutsch sei, wer deutsch sprechen könne. Am zweithäufigsten nannten 78,9 Prozent zusätzlich das Vorhandensein eines deutschen Passes als Bedingung. Lediglich 37 Prozent meinten, ein Deutscher müsse auch deutsche Vorfahren haben. Gleichzeitig förderte die Untersuchung zahlreiche Ressentiments zutage - speziell gegenüber Muslimen. So gaben 37,8 Prozent an, dass nicht deutsch sein könne, wer ein Kopftuch trage. 
Đứng đầu bảng là tiếng Đức: 96,8 % số người được hỏi có quan điểm, tính Đức chỉ là những ai có khả năng nói tiếng Đức. Lượng người đông thứ hai 78,9% nêu thêm điều kiện phải có Hộ chiếu Đức trong tay. Chỉ có 37% cho rằng, người Đức phải có gốc dòng tộc Đức. Đồng thời công trình khảo sát cũng khuyến khích nghiên cứu những định kiến đặc biệt đối với người Hồi giáo. Có 37,8% cho biết, ai lúc nào cũng đội khăn trên đầu thì không thể là Đức được.
 
Die Studie "Deutschland postmigrantisch" gehört zu den bislang größten Erhebungen auf dem Gebiet der Integrations- und Migrationsforschung in der Bundesrepublik. Rund zwei Jahre lang hatte ein Wissenschaftlerteam um die Berliner Forscherin Naika Foroutan an der Untersuchung gearbeitet; insgesamt wurden 8270 Personen jeweils 80 bis 100 Fragen gestellt. Die ausführlichen Ergebnisse der Studie werden am Mittwoch in der Berliner Humboldt-Universität vorgestellt.
Đề tài nghiên cứu „Nước Đức sau làn sóng nhập cư“ là một trong những khảo sát lớn nhất đến thời điểm này trong lĩnh vực nghiên cứu về Nhập cư và hội nhập ở CHLB Đức. Gần hai năm liên tục, đội ngũ khoa học dưới sự lãnh đạo của nhà nghiên cứu Naika Foroutan đã làm việc cho dự án này; họ đã đặt từ 80 đến 100 câu hỏi cho 8270 người. Kết quả cụ thể của cuộc khảo sát sẽ được giới thiệu ngày thứ tư tại Đại học Humbolt Berlin. 
 
Förderung für Menschen mit ausländischem Bildungsabschluss 
Khuyến khích những người có bằng chứng nhận đào tạo do nước ngoài cấp.
 
Die Bundesregierung will Ausländern, deren Bildungsabschlüsse in Deutschland nicht anerkannt sind, den Zuzug erleichtern. Sie sollen nach SPIEGEL-Informationen künftig für bis zu 18 Monate einreisen dürfen, um die Abschlüsse anzupassen. Anschließend sollen sie ein weiteres Jahr im Land bleiben können, um sich eine Stelle zu suchen. Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor, mit dem die Koalition das Aufenthaltsrecht reformieren will. Zu den Änderungen zählen ein Bleiberecht für Geduldete, aber auch die Erleichterung von Abschiebungen. 
Chính phủ nước CHLB Đức muốn tạo điều kiện dễ dàng hơn để những người ngoại kiều sang Đức sinh sống mà bằng chứng nhận đào tạo của họ không được công nhận ở Đức. Theo nguồn tin của SPIEGEL, trong tương lai họ có thể ở Đức đến 18 tháng để hợp lý hóa bằng cấp của họ. Sau đó họ có thể ở thêm một năm để tìm việc làm. Đó là nội dung của một luật dự thảo và dựa vào đó, chính phủ liên minh (SPD&CDU/CSU) muốn cải tổ luật cư trú. Một trong những thay đổi sắp tới phải nói đến là quyền ở lại cho những người chưa được cấp quyền lưu trú, nhưng vấn đề trục xuất cũng sẽ dễ dàng hơn. 
 
Der Entwurf aus dem Bundesinnenministerium befindet sich zurzeit in der Endabstimmung. Er sieht unter anderem ein Bleiberecht vor für: 
junge Menschen, die vier Jahre in Deutschland erfolgreich die Schule besucht haben,
außerdem für Erwachsene, die gut Deutsch sprechen, ihren Lebensunterhalt weitgehend selbst verdienen können und seit sechs Jahren (mit Kind) oder acht Jahren (ohne Kind) in Deutschland leben.
Bản dự thảo của Bộ nội vụ đang ở giai đoạn thống nhất những điểm cuối cùng. Trong đó quyền ở lại sẽ dành cho:
•         Những người còn trẻ đã học hành nghiêm chỉnh ở trường Đức bốn năm,
•         Ngoài ra cho cả người lớn nói tiếng Đức tốt, chủ yếu là tự kiếm sống được và đã sống ở Đức sáu năm (với con) hoặc tám năm (độc thân).
 
Für Streit sorgte Ende vergangener Woche noch die Forderung der Union, dass Ausländer schon beim Antrag auf das neue Bleiberecht - und dann absehbar auch in Zukunft - ohne staatliche Unterstützung auskommen müssen. 
Cuối tuần vừa qua cũng có những tranh luận vì theo đề nghị của hai đảng liên minh (CDU/ CSU), người nước ngoài đặt đơn xin ở lại phải đảm bảo tự sống được, không cần sự trợ giúp của nhà nước – kể cả thời gian sau khi được ở lại.
 
Der SPD reicht es dagegen, wenn die Kandidaten erst später in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Entschärft hat die Bundesregierung in dem Entwurf den früheren Plan, dass ein Ausländer, der abgeschoben werden soll, notfalls auch ohne richterlichen Beschluss in Gewahrsam genommen werden kann. Nunmehr soll die richterliche Anordnung zwingend sein und der Gewahrsam nicht länger als vier Tage dauern dürfen. Bei Asylbewerbern, die mutmaßlich ihre Identität verschleiert haben, um nicht abgeschoben werden zu können, sollen Behörden künftig notfalls Computer oder Speichersticks durchsuchen können, um herauszufinden, mit wem sie es in Wirklichkeit zu tun haben.
Đối với đảng SPD, chỉ cần ứng cử viên được ở lại sau này có thể tự đi làm để sống là đủ (bây giờ có thể chưa tự lập được). Chính phủ liên bang cũng giải tỏa được vấn đề trong dự thảo cũ mà theo đó, một người nước ngoài bị trục xuất có thể bị bắt tạm giam, có những trường hợp không cần phải có kết luận tư pháp. Từ thời điểm này bắt buộc quy đinh tư pháp là việc tạm giam không được phép kéo dài quá bốn ngày. Đối với những người tị nạn cố ý giấu nguồn gốc để tránh bị trục xuất thì bây giờ nhà chức trách có thể dùng máy tính hoặc dữ liệu đã ghi nhận để tìm ra, trong thực tế họ là ai, có liên quan đến ai. 
 
Thế Tuyền( Berlin ) -  Übersetzer.
 
Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác