VD-NEWS

Deutschland lockert Residenzpflicht Asylbewerber können sich bald frei bewegen

07.12.2014 21:59 10649

Mehr als 100.000 Menschen sind in Deutschland nur geduldet. Wer sich gut integriert hat, soll künftig ein sicheres Bleiberecht bekommen und sich frei im Land bewegen dürfen. Andere Ausländer will die Regierung dagegen schneller abschieben.
Deutschland lockert Residenzpflicht Asylbewerber können sich bald frei bewegen
Asylbewerber im Landkreis Leipzig

Đức nới lỏng quy định không được ra khỏi vùng. Những người xin tị nạn sắp sửa được đi lại tự do

Hơn 100.000 người đang chờ được cấp giấy phép ở lại Đức. Những ai hội nhập tốt, trong tương lai chắc chắn sẽ có quyền ở lại và được tự do đi lại trên toàn quốc. Ngược lại chính phủ có biện pháp trục xuất nhanh chóng những người nước ngoài khác không đủ tiêu chuẩn.

Im Zuge des kürzlich ausgehandelten Asylkompromisses hat der Bundestag einige Erleichterungen für Flüchtlinge beschlossen. Das Parlament lockerte unter anderem die sogenannte Residenzpflicht. Asylbewerber dürfen sich damit freier in Deutschland bewegen. Zudem werden sie häufiger als bisher mit Geld statt mit Sachleistungen unterstützt.

Theo xu hướng nội dung thỏa thuận về vấn đề tị nạn mới đây, Quốc hội liên bang đã thông qua vài điểm nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người tị nạn. Trong đó quốc hội nới lỏng quy định không được ra khỏi vùng. Và như vậy, người tị nạn sẽ được phép tự do đi lại trên toàn nước Đức. Họ có thể được nhận trợ cấp bằng tiền thay vì hiện vật, khác với quy định từ trước đến giờ.

Dank dieser Zugeständnisse hatte sich die Bundesregierung im September die Zustimmung Baden-Württembergs zu einer umstrittenen Asylreform gesichert. Mit den Stimmen des grün-rot regierten Landes stufte der Bundesrat damals mehrere Balkanstaaten als "sichere Herkunftsländer" ein.

Nhờ những công nhận này, Chính phủ liên bang có thể đưa ra những cải cách trong lĩnh vực tị nạn, một vấn đề do bang Baden – Württemberg đưa ra hồi tháng chín đã gây nhiều tranh cãi. Thượng viện hồi đó đã xếp nhiều quốc gia vùng Ban căng là những nước ổn định (không được tị nạn), vì biểu quyết của bang này, một bang do các đảng xanh- đỏ cầm quyền (Grünen & SPD).

Im Gegenzug sollen geduldete Ausländer ausgewiesen werden, wenn sie etwa zu einer Haftstrafe von mehr als zwei Jahren verurteilt wurden. Auch Personen, die die freiheitliche demokratische Grundordnung gefährden oder für den Aufenthalt in Deutschland falsche oder unvollständige Angaben gemacht haben, müssen mit Ausweisung rechnen. Ein ausgewiesener Ausländer soll bis zu zehn Jahre nicht erneut einreisen dürfen.

Ngược lại những người chưa có giấy phép lưu trú mà bị kết án từ hai năm tù trở lên sẽ bị trục xuất. Những đối tượng gây nguy hại cho thể chế tự do dân chủ hoặc khai man lý lịch với mong muốn được ở lại thì cũng sẽ bị trục xuất. Một người  bị trục xuất sẽ bị cấm vào Đức có thể đến 10 năm.

Auch die Möglichkeiten, einen abgelehnten Asylbewerber in Haft zu nehmen, damit er sich der Abschiebung nicht entzieht, werden erweitert. Ein Grund kann etwa sein, dass er zur unerlaubten Einreise viel Geld an einen Schleuser bezahlte oder Dokumente vernichtete.

Khả năng tạm giam một người tị nạn vì bị bác đơn và để tránh việc bỏ trốn do nguy cơ bị trục xuất cũng sẽ được mở rộng. Lý do có thể là họ đã trả nhiều tiền cho các tổ chức đưa người trái phép hoặc hủy giấy tờ tùy thân.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann war wegen seiner Zustimmung in der eigenen Partei stark in die Kritik geraten. Der Grünen-Politiker verteidigte sein Verhalten jedoch mit den im Gegenzug ausgehandelten Erleichterungen für zahlreiche Flüchtlinge. Bislang durften sie sich während ihres Asylverfahrens nur innerhalb einer bestimmten Region bewegen - meist in den Grenzen des zugewiesenen Bundeslandes. Künftig dürfen sie nach einer dreimonatigen Übergangszeit auch andere Bundesländer bereisen und bundesweit nach einem Job suchen.

Thủ hiến bang Baden- Württemberg Winfried Kretschmann bị chỉ trích rất nhiều vì ủng hộ quan điểm này trong đảng của ông. Ông là nhà chính trị đảng xanh bảo vệ luận điểm của mình và đưa ra những đề nghị tạo thuận lợi cho nhiều người tị nạn. Cho đến thời điểm này, họ chỉ được phép đi lại trong vùng quy định, thường là trong một bang. Trong tương lai, sau ba tháng ban đầu (quá độ), họ có thể đi đến các bang khác và có thể tìm việc làm trên toàn nước Đức.

Nguyễn Thế Tuyền ( Übersetzer)  - Thời bao.de.

 

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ [email protected] . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .


Tin liên quan

Những bản tin khác