VD-NEWS

Eröffnung der vietnamesischen Filmwoche in Berlin

15.12.2015 04:34 8688

Vom 12. bis zum 15. Dezember findet im Arsenal Filmhaus in Berlin die vietnamesische Filmwoche statt.
Eröffnung der vietnamesischen Filmwoche in Berlin
Botschafter Doan Xuan Hung (d.v.r) bei der Eröffnungsfeier der vietnamesischen Filmwoche in Berlin. (Foto: sggp.org.vn)

Dieses Ereignis wird von der Filmbehörde und dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus in Kooperation mit der vietnamesischen Botschaft in Deutschland organisiert. In seiner Eröffnungsrede drückte der Botschafter Doan Xuan Hung seine Hoffnung aus, dass die vietnamesische Filmwoche in Berlin zukünftig jährlich veranstaltet werde. Dies werde die vietnamesische Filmkunst deuschen Freunden und den in Deutschland lebenden Vietnamesen näher bringen.

Nguồn : vovworld.vn

Về trang chủ

Viết Bình Luận

 
Trước khi gửi ý kiến, xin vui lòng đọc các quy tắc diễn đàn Thời Báo.de

Thời Báo kính mời các CTV, bạn đọc gửi tin và ảnh về các hoạt động cộng đồng người Việt tại châu Âu về địa chỉ info@thoibao.de . BBT sẽ đăng sớm nhất để kiều bào cùng được biết .
Trân trọng, BBT Thời Báo.de .

 

 


Tin liên quan

Những bản tin khác