Những tiếng hô rung động ĐSQ Trung Quốc ở Berlin tại cuộc Biểu tình ngày 14.6.15

Liên hiệp người Việt trao thư Kiến nghị cho Quốc hội Liên bang Đức

Phát biểu của anh.Trần Văn Dũng trước thềm Lễ hội Hội nhập

3 Kiều bào Đức:Phạm Mạnh Cường,Nguyễn Khắc Hùng,Nguyễn Văn Cường thăm Trường Sa 2015

Thoibao.de: Chương trình "Tiếng hát quê hương từ Đức"

VTC10 và Thoibao.de: Tổ chức trọng thể Lễ Phật đản tại chùa Từ Ân, Berlin

VTC10 &Thời Báo.de:HĐH Quảng Nam – Đà Nẵng tại CHLB Đức tổ chức Đại hội lần thứ Tư ở Berlin

Hội đồng hương Quảng Đà nghĩa nặng tình sâu

Phát biểu của Chuẩn Đô đốc Đinh Gia Thật với bà con kiều bào về xuồng Chủ quyền

Thời báo.de:ông.Võ Văn Long - Việt kiều Đức,phát biểu khi bàn giao xuồng chủ quyền CQ.01