kết nối sinh viên Việt Nam tại Đức với trong nước

Cuộc thi hoa hậu Việt Nam tại Séc và EU 2014

Phóng sự : Bia Sài Gòn và Bierfestival-Berlin 18.

Đại lễ Vu Lan báo Hiếu ở chùa Từ Ân Berlin

Phóng sự Đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Thanh Hóa

Ký sự: Tấm bia tưởng niệm Chủ tich Hồ Chí Minh tại Moritzburg, CHLB Đức.

Khai mạc Hội trại Sinh viên Việt Nam lần thứ II, 2014 tại Đức.