VTC10 và Thoibao.de: Kỷ niệm 40 năm đất nước liền một dải tại Cottbus.

Tiến Sĩ. Phạm Ngọc Kỳ-CT HDNVN tại CHLB Đức nói gì trước lễ hội ``hội nhập,phát triển``

PV ông.L.Đ Dinh –TBTC lễ hội 40 năm người VN Hội nhập và phát triển tại Đức

ANH VÀ EM Ở HAI CHIẾN TUYẾN

VTC10 & Thoibao.de:Lễ giỗ Tổ Hùng Vương của kiều bào tại CHLB Đức

Cựu TQLC QĐ VNCH Nguyễn Ngọc Lập nói gì khi ra thăm Trường Sa?

Người má nuôi của tôi

Đoàn công tác VTC10 làm việc với BBT Thoibao.de

Đoàn công tác VTC10 làm việc tại Leipzig

VTC10 và Thoibao.de: Tàu "Chủ quyền" của kiều báo Đức tặng các chiến sĩ Hoàng Sa - Trường Sa.