VTV4 - Hội Người Hà Nội tại Đức Đại Hội nhiệm kỳ thứ 3 tại Berlin .

VTV4:Trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin giao lưu với giáo viên trường Gymnasium Barnim

Thấy gì khi Thoibao.de và Vietnamnet.vn ký kết hợp tác tại Đức ?

Đoàn Công tác của Bộ Thông tin và Truyền tặng Đại sứ quán VN món quà „ Khí phách Trường Sa „

Gần 100 giáo viên Trường Barnim-Guymnasium tìm hiểu TTTM Đồng Xuân Berlin

Phóng sự cuộc tranh luận sử dụng hơn 100 ngàn €

Việt Nam tham gia Liên hoan Bia quốc tế Berlin lần thứ 18

kết nối sinh viên Việt Nam tại Đức với trong nước

Cuộc thi hoa hậu Việt Nam tại Séc và EU 2014

Phóng sự : Bia Sài Gòn và Bierfestival-Berlin 18.