Phóng sự cuộc tranh luận sử dụng hơn 100 ngàn €

Việt Nam tham gia Liên hoan Bia quốc tế Berlin lần thứ 18

kết nối sinh viên Việt Nam tại Đức với trong nước

Cuộc thi hoa hậu Việt Nam tại Séc và EU 2014

Phóng sự : Bia Sài Gòn và Bierfestival-Berlin 18.

Đại lễ Vu Lan báo Hiếu ở chùa Từ Ân Berlin

Phóng sự Đoàn đại biểu cao cấp tỉnh Thanh Hóa

Ký sự: Tấm bia tưởng niệm Chủ tich Hồ Chí Minh tại Moritzburg, CHLB Đức.

Khai mạc Hội trại Sinh viên Việt Nam lần thứ II, 2014 tại Đức.