VTV4 (Như Phương): Hoạt động của hội từ thiện Sen Vàng

VTV4 (Như Phương): Các doanh nghiệp ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin mừng Năm Mới

Nhân kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến nhớ về "Xuân chiến khu"

VTV4 giới thiệu tự truyện "Để gió cuốn đi" của nghệ sĩ Ái Vân

Trịnh Xuân Thanh tại Đức: `` Hết mưa rồi trời lại nắng ``

VTV4 (Như Phương): Đại hội Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Đức

VTV4 (Như Phương): Đại hội Hội phụ nữ Đồng Xuân Berlin

VTV4 (Như Phương): TTTM Đồng Xuân, Dấu ấn Việt trên nước Đức

VTV4 (Như Phương): Cuộc thi Guitar quốc tế tại Berlin

VTV4 (Như Phương): Đêm nhạc hướng về miền Trung của kiều bào tại Đức