VTV4 (Như Phương): Việt Nam tham gia Hội chợ Trái cây ở Berlin

Đài truyền hình VOV giới thiệu về Nhà xuất bản Horami

VTV4 (Như Phương): Người Việt ở Đức giữ gìn phong tục Tết cổ truyền

VTV4 (Như Phương): Cộng đồng người Việt ở Dresden đón Tết

VTV4 (Như Phương): Hội người Việt Nam tại Potsdam đón Tết

VTV4 (Như Phương): Hội Người Hà Nội đón Tết ở Berlin

VTV4 (Minh Đan): Hoàng Thị Dư, người giữ nghệ thuật Chèo tại Đức

VTV4 (Như Phương): Hoạt động của hội từ thiện Sen Vàng

VTV4 (Như Phương): Các doanh nghiệp ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin mừng Năm Mới

Nhân kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến nhớ về "Xuân chiến khu"