VTV4 (Như Phương): Người Việt ở Đức giữ gìn phong tục Tết cổ truyền

VTV4 (Như Phương): Cộng đồng người Việt ở Dresden đón Tết

VTV4 (Như Phương): Hội người Việt Nam tại Potsdam đón Tết

VTV4 (Như Phương): Hội Người Hà Nội đón Tết ở Berlin

VTV4 (Minh Đan): Hoàng Thị Dư, người giữ nghệ thuật Chèo tại Đức

VTV4 (Như Phương): Hoạt động của hội từ thiện Sen Vàng

VTV4 (Như Phương): Các doanh nghiệp ở Trung tâm thương mại Đồng Xuân, Berlin mừng Năm Mới

Nhân kỷ niệm Ngày Toàn quốc kháng chiến nhớ về "Xuân chiến khu"

VTV4 giới thiệu tự truyện "Để gió cuốn đi" của nghệ sĩ Ái Vân

Trịnh Xuân Thanh tại Đức: `` Hết mưa rồi trời lại nắng ``