Báo đảng đầu hàng


 Link Video: https://youtu.be/YfRtVaVoRFE

Phóng viên AFP, người đã chụp các bức hình tham tán VN ngủ tại LHQ lên tiếng, giúp toàn dân biết sự thật. Đài tiếng nói Viêt Nam đành phải hạ bài chữa cháy cho quan chức này.

Tham tán ngủ ở Liên Hiệp Quốc: Người chụp hình nói gì

Trung Khoa – Thoibao.de tường thuật từ Berlin hôm 2.10.2018
—–

Bình luận