Berlin đã có phố Hà Nội

Những người hay đi lại trung tâm mua sắm ở Biesdorf (Biesdorf Center) thuộc quận Marzahn-Hellersdorf gần đây có thể nhìn thấy một con phố nhỏ mang tên Phố Hà Nội (Hanoier Straße) gần đó.

Đây là con phố mới hình thành, khi công ty xây dựng nhà ở NCC Deutschland GmbH, nay đổi tên thành công ty Bonava Deutschland GmbH thực hiện dự án Biesdorfer Stadtgärten, xây dựng trên 300 căn hộ ở Weißenhöher Straße. Khi lập dự án này, bằng công văn đề ngày 31/8/2015, công ty NCC đã đề nghị Quận Marzahn-Hellersdorf đặt tên cho tuyến phố sẽ hình thành này giữa Weißenhöher Straße, Arno-Philippsthal-Straße và Minsker Straße.

Quận Marzahn-Hellersdorf ở Berlin vốn là một quận kết nghĩa với quận Hoàng Mai ở Hà Nội, nên trong văn bản ngày 27/3/2014, Hội đồng dân biểu quận (BVV) đã đề nghị Ủy ban hành chính quận (Bezirksamt) chọn một con đường hay tuyến phố để đặt tên theo tên quận kết nghĩa là Hoàng Mai. Trên cơ sở kiến nghị này, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf đã đặt tên cho tuyến phố mới là Phố Hà Nội (Hanoier Straße) chứ không đặt tên theo quận Hoàng Mai, vì theo thông lệ từ trước tới nay, chỉ đặt tên theo thành phố kết nghĩa chứ không đặt tên theo quận. Việc đặt tên Phố Hà Nội ở khu vực này là phù hợp, vì gần với một số tên phố cũng mang tên các thành phố kết nghĩa khác như Haltoner Straße, Minsker Straße, Tychyer Straße, Lauinger Straße và Budapester Weg. Nhà đầu tư cũng đồng ý với việc đặt tên phố này và các quận khác ở Berlin cũng không có ý kiến phản đối.

Bên cạnh quận Lichtenberg, quận Marzahn-Hellersdorf ở Berlin cũng là một quận có đông người Việt sinh sống, nên việc đặt tên Phố Hà Nội sẽ làm người Việt ở đây cảm thấy mình gần gũi hơn với Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Văn Long – Thoibao.de


Bình luận