ĐSQVN phối hợp cùng Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại CH Séc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Bình luận