Chuẩn bị Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ hy sinh vì Tổ quốc

Việc chuẩn bị Đại lễ cầu siêu anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc đang được gấp rút tiến hành.

Đại lễ cầu siêu, được bất đầu lúc 14 giờ ngày Chủ nhật, 26/7/2015 tại Schottstr. 06,10365 Berlin-Lichtenberg.

Mời bà con xem một số ảnh chuẩn bị Đại lễ cầu siêu:

 

Trung Khoa – Thoibao.de

>>> Mời các bạn bấm vào đây để xem thêm ảnh

Bình luận