Buổi gặp mặt trong ngày Lễ Giáng sinh

Nhân ngày được nghỉ dịp lễ Noen 25.12.2016, BCH Hội đồng hương Thái Bình từ khắp nơi trên nước Đức đã về dự  buổi họp thường niên để kiện toàn lại tổ chức và chuẩn bị cho Đại hội lần…