Lương tối thiểu dự kiến tăng lên 8,80 Euro

Dự kiến từ ngày 01/01/2017, mức lương tối thiểu ở Đức lại tăng lên thành 8,80 Euro, trong khi các công đoàn muốn tăng hơn nữa.

Mức lương tối thiểu theo luật định ở Đức dự kiến chỉ tăng thêm 30 Cent thành 8,80 Euro một giờ vào năm tới. Mặc dù các công đoàn nhiều lần đòi tăng mức lương tối thiểu lên 9 Euro, hoặc thậm chí lên 10 Euro, nhưng theo các thành viên Ủy ban lương tối thiểu, các điều kiện hiện nay khó cho phép tăng lương cao hơn, mà chỉ tăng khoảng 3,5% theo chỉ số lương của Cơ quan thống kê liên bang.

Đại liên minh cầm quyền hiện nay đã đưa vào áp dụng mức lương tối thiểu 8,50 Euro một giờ từ ngày 01/01/2015. Luật pháp cũng cho phép Ủy ban lương tối thiểu có thể xem xét điều chỉnh lương cứ hai năm một lần, tức là lần tăng lương tối thiểu tiếp theo sẽ là 2019.

Mặc dù theo luật, Ủy ban lương tối thiểu không nhất thiết phải tuân theo chỉ số lương của Cơ quan thống kê liên bang, nhưng muốn làm khác đi họ phải có được đa số 2/3. Tuy nhiên, theo thành phần của Ủy ban lương tối thiểu thì họ khó có thể giành được đa số 2/3, do trong Ủy ban có ba người đại diện của Liên đoàn giới chủ và ba người đại diện của công đoàn, thêm vào đó là hai nhà khoa học không được quyền biểu quyết và Chủ tịch Ủy ban. Tới ngày 30/6/2016, Ủy ban này phải ra quyết định về mức tăng lương tối thiểu từ năm tới.

Đứng trước vấn đề tị nạn hiện nay, nhà kinh tế học Clemens Fuest kêu gọi không nên tăng mức lương tối thiểu, mà thậm chí nên hạ bớt, do tình hình đã thay đổi.

Trong tháng 4 tới, Ủy ban lương tối thiểu sẽ họp để nghe báo cáo về tác động của mức lương tối thiểu cũng như dựa trên kết quả thương lượng về lương giữa các bên trong ngành kim khí và dịch vụ công động liên quan tới trên 5 triệu người lao động để trên cơ sở đó đưa ra quyết định cuối cùng về mức lương tối thiểu.

Để có được công trình nghiên cứu làm báo cáo đó, mỗi năm người ta phải chỉ 800.000 Euro cho vấn đề nhân sự, 200.000 Euro cho phòng ốc và trang bị kỹ thuật, 100.000 Euro cho công việc thông tin. Tuy nhiên, chi phí đó là cần thiết vì mức lương tối thiểu chỉ cần tăng, giảm vài Cent đã làm tăng hoặc giảm tới vài trăm triệu Euro đối với người lao động hoặc chủ lao động.

 

VL – Thoibao.de (Theo báo Đức)

Bình luận