Sài Gòn có hơn 3.600 người bán dâm, kích dục

Điều tra của TP HCM trong những tháng đầu năm cho thấy có hơn 2.000 người nghi bán dâm, gần 1.600 người khiêu dâm kích dục, tăng 20% so với năm trước.

Bình luận