Tên khủng bố Amri đã bị bắn chết

Theo các phương tiện truyền thông, Anis Amri, kẻ được coi là tên khủng bố ở chợ Giáng sinh tại Berlin đã bị bắn chết ở Milan, Ý.