Tham nhũng, lạm dụng chức quyền đã làm Đảng Xã Hội Chủ Nghĩa TN Đức trước đây nhanh chóng tan rã

Trong năm 1989, khi bức tường Berlin sụp đổ và những vụ tham nhũng, lạm dụng chức quyền của nhiều lãnh đạo các cấp của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức (SED) ở CHDC Đức trước đây bị phanh phui đã dẫn tới việc hàng loạt đảng viên trả lại thẻ đảng.

Sau khi Tổng bí thư SED Erich Honecker phải từ chức ngày 18/10/1989 và biên giới Đông – Tây được mở tự do từ ngày 09/11/1989 cũng như vai trò lãnh đạo nhà nước trong Hiến pháp bị Quốc hội xóa ngày 1/12/1989, tính tới tháng 12/1989 đã có 1/3 trong tổng số 2,8 triệu đảng viên SED xin ra khỏi đảng và tới tháng 10/1990, khi nước Đức tái thống nhất, số đảng viên còn lại chưa đầy 300.000 người và sau đó liên tục giảm sút. Trong thời gian này, SED đã hai lần đổi tên đảng là SED/PDS (Đảng XHCNTN Đức/Đảng của CNXH Dân chủ) và sau đó là PDS (Đảng của CNXH Dân chủ).

Tới năm 2005, PDS lại đổi tên một lần nữa là Đảng Cánh tả.PDS và tới năm 2007, sáp nhập với WASG, bao gồm những người cánh tả li khai SPD và trở thành đảng Cánh tả cho tới nay.

Trong cương lĩnh của mình được thông qua năm 2011, đảng Cánh tả đề ra mục tiêu xây dựng Chủ nghĩa xã hội Dân chủ trên nước Đức, chống Chủ nghĩa Tư bản, chống Chủ nghĩa quân phiệt, đấu tranh vì công bằng xã hội, khẳng định việc bảo đảm những quyền cơ bản cho người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí, quyền tự do tôn giáo…

Mặc dù tính tới thời điểm tháng 12/2015, đảng Cánh tả chỉ còn hơn 58.000 đảng viên với độ tuổi trung bình là 60 tuổi, nhưng đảng Cánh tả vẫn có 64 ghế trong tổng số 630 ghế Quốc hội và 159 ghế trong tổng số 1855 ghế ở các nghị viện bang. Hiện nay, đảng Cánh tả tham gia liên minh cầm quyền ở 03 bang và đặc biệt có ông Bodo Ramelow là Thủ hiến bang Thüringen.

Hiện nay, ở CHLB Đức vẫn còn hai Đảng Cộng sản Đức hoạt động là KPD và DKP, nhưng không có đại diện trong Quốc hội liên bang cũng như trong các nghị viện bang.

Đảng Cộng sản Đức (KPD) trước đây được thành lập từ năm 1918, nhưng tới năm 1956 đã bị Tòa án Hiến pháp CHLB Đức (Tây Đức trước đây) cấm hoạt động vì cho rằng „thù địch với Hiến pháp“. Tới năm 1968, ở Tây Đức, một Đảng Cộng sản Đức mới được thành lập lấy tên là DKP.

Ở miền Đông nước Đức, một Đảng Cộng sản Đức khác, cũng lấy tên là KPD đã được thành lập năm 1990, trước khi nước Đức thống nhất.

Trung Khoa – Thời báo.de 

Bình luận