Người dân đang " thèm" gì?

Hình ảnh Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với chiếc ba lô trên vai, và cuộn bản đồ lòi ra sau ba lô đã thu hút được cư dân mạng - Và dĩ nhiên, rất nhiều bạn đã dành cho…
Cần cảnh giác với những nhà đầu tư Trung Quốc.

Từ đầu năm đến giờ, theo dõi báo chí trong nước, tôi thấy những tin tức về đầu tư của Trung Quốc tự nhiên tăng vọt ở Việt Nam. Bỗng nhiên tôi có cảm giác lo ngại, đúng ra khi…