Việt Nam đẩy nhanh việc tư hữu hóa

Chính phủ Hà Nội đã bước vào năm mới với những ý định và quyết tâm tốt đẹp. Các nhà đầu tư tư nhân, kể cả nhà đầu tư nước ngoài có thể được tham gia mạnh hơn và nhiều…