Video: Liên hiệp người Việt và các Hội đoàn tại Berlin mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Khai mạc mừng Xuân Mậu Tuất 2018

Ông Lê Hồng Cường, Phó CT Liên hiệp người Việt phát biểu tại Tết 2018 ở Berlin

Bà Katrin Framke, đại diện lãnh đạo quận Lichtenberg phát biểu tại Tết 2018 ở Berlin

Giáo sư Michael Böhme, đại diện Hội nhịp cầu Việt – Đức phát biểu tại Tết 2018 ở Berlin

Các cháu múa mừng Xuân 2018 tại Berlin

Phái võ Nam Hồng Sơn tại Berlin biểu diễn

Các cháu nhỏ biểu diễn

Đội múa nữ Berlin

——