Chân dung sinh viên trẻ Trần Hoàng Phúc

„Khi cậu bị bắt, tớ suy tư, một người trẻ tuổi, nhiệt huyết, có nhiều cơ hội để có một cuộc sống tốt với một mức lương cao trong bất kỳ môi trường nào. Nhưng cậu đã có niềm tin…