Giao lưu với nhà báo, nhà phân tích Đỗ Thông Minh đến từ Tokyo tại Thoibao.de (Berlin 10.03.2018)

Bình luận