Hình ảnh tang lễ của bà Nguyễn Thị Hường, mẹ nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (ảnh: Nhà báo Trương Vũ)

Bình luận